Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

JEDEN BOH = 3 OSOBY?

     Častokrát počujeme, že existuje jeden Boh, v ktorom sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý, tzv. Svätá trojica.

Prečo musí byť Trojica? Je to len "výmysel" katolíckej Cirkvi, alebo sa to skutočne zakladá na pravde?!

    Skúsme sa k tajomstvu priblížiť najprv cestou logiky. Mnohí namietajú, že logika je len vlastnosťou človeka, a teda že je aj silno ovplyvnená názormi človeka a jeho kultúrou. Toto mohlo platiť na logiku a filozofiu, ktorá sa hlásala počas totalizmu - za komunizmu. V tej dobe filozofiu zdegradovali len na stranícku ideológiu, ktorá mala vysvetľovať "večné" pravdy vtedajšej moci.

Filozofia je v skutočnosti oveľa viac, ako iba nástroj ideológie. Je to mocný prostriedok v rukách človeka, pomocou ktorého sa človek môže dopracovať k pravde, k múdrosti. Veď aj samotný názov: "filozofia" - v preklade znamená: fileo sofia - milovať múdrosť.

A že filozofia a logika nie sú čisto výsadou človeka nám dokazujú aj súčasné počítače. Bez základov logiky a sylogizmu by ani jeden počítač nefungoval...

Je to teda objektívny nástroj, podobný prírodným zákonom. Aj prírodné zákony fungujú nezávisle na tom, či ich človek skúma, alebo nie. A na pomoc nám prichádzajú aj prírodné vedy, lebo ako sa píše v Biblii:

"Nebesia rozprávajú o sláve Boha

a obloha hlása dielo jeho rúk.

Nie sú to slová, nie je to reč,

ktorá by sa nedala počuť." (Ž 19, 2, 4)

Čo nám teda hovorí logika, keď skúmame otázky Boha a Trojice?

V Časti "Kto je Boh" sme si už povedali, že logicky môže byť len jeden Boh. Boh je absolútna bytosť, ktorá je vo všetkých vlastnostiach nekonečná, neobmedzená. To platí aj na všemohúcnosť - t.z. že Boh môže čokoľvek urobiť, čo len chce. Jeho slovo má tvorivú silu - povie, a stane sa. Preto môže byť len jeden Boh, lebo viac absolútnych bytostí by museli byť zákonite vzájomne obmedzovaní - napr. v konaní.

Ale prečo musia byť v Bohu tri osoby? Znamená to hádam, že tri osoby znamená - traja bohovia? 1 = 3?

Vôbec nie! Samozrejme platí, že každá božská Osoba je Bohom, predsa nie sú traja bohovia. Ako je to možné?

Musíme si uvedomiť, čo je vlastne podstatou Boha: BOH JE LÁSKA!

A láska sa musí darovať. My ľudia, keď niekoho milujeme, dávame tiež - napr. darčeky. Čím viac milujeme danú osbu, tým sme schopný darovať viac...

Boh je však absolútna bytosť! Aj v láske je absolútny! Daruje - všetko! Daruje samého seba, celého - bez toho, aby si niečo ponechal... DARUJE SA CELÝ. Boh Otec sa daruje Bohu - Synovi. Celý, ako osba, ako Boh. Nič si nenechá, je absolútny. Aby mohol byť láskou, musí existovať osoba, ktorú miluje a ktorú obdaruje. Tou osobou je Syn, Ježiš Kristus. Preto, aj Syn, je Bohom, absolútnou bytosťou. Lenže aj Syn miluje. Je Láskou - a láska sa daruje. Syn miluje Boha Otca, nekonečnou, absolútnou láskou - a daruje mu všetko - celého, seba samého. Absolútne. Táto vzájomná láska - láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom - je tiež absolútna, osobná.

V poriadku, namietnete - toto sú len dve osoby... Kde je tretia božská osoba?

Áno, toto sú len dve osoby - Otec a Syn. Ale medzi nimi je úžasná, absolútna, živá - osobná láska - ktorá je tiež osobou - Duchom Svätým. Takto sa kruh uzatvára...

Samozrejme, tento proces sa nedeje v čase, ale vo večnosti - mimo času. Je to neustála láska, plameň, oheň - ktorý horí, ale nezhára...

Keď toto pochopíme - pochopíme aj mnohé iné záhady v živote. Dostaneme odpoveď aj na mnohé iné otázky: napr. prečo musí človek prichádzať na svet cez rodičov - muža a ženu? Lebo každý život je plodom lásky. Prečo nie je dobre človeku, keď je sám? Lebo láska sa musí darovať! Nech hovorí kto chce, čo chce - láska je naj úžasnejšia vec, čo môžeme v živote zažiť. Je to predobraz lásky, ktorou aj nás raz obdarí Boh, ktorý sám je láskou.

Svätá trojica je samozrejme pre nás tajomstvom aj naďalej.

Nikdy plne nepochopíme jej tajomný vnútorný život.

Ale nám úplne stačí vedieť, že Boh je láska.

Preto je aj Trojica!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+!