Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

JEŽIŠ KRISTUS

KTO JE JEŽIŠ KRISTUS?

   Historickosť osoby Ježiša Krista dnes už nikto nepopiera. Je až príliš veľa dôkazov a písomností, nielen z oblasti kresťanských spisov - ale aj z pohanských, ktoré spomínajú skutky Ježiša Krista. Interpretácie toho, kto je v skutočnosti Ježis, sa už ale rôznia. Pre jedných je veľkým Prorokom, pre iných najäčším človekom, ktorý kedy žil, pre ďalších je učiteľom, alebo filozofom...

     Kto je ale v skutočnosti Ježiš Kristus? Odpoveď nájdeme v Biblii, v prvej časti Jánovho evanjelia: "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." (Jn 1,1). Teda nie nejaké božstvo, ako to bolo v mytológii grékov, alebo rimanov. Ježiš už na počiatku existuje, a je Bohom.

     Keď sa takto pozeráme na Jeho osobu, mnohé veci mám budú jasné, hneď od začiatku. Veď kto by to aj vedel rozumom pochopiť, že nekonečná Bytosť, od ktorého závisí celý Vesmír, sa môže objaviť v ľudskej podobe?! A predsa je Bohom! Tu platia dve pravdy naraz: Ježiš Kristus je aj Bohom, aj človekom.

     Pozrime sa teraz na okolnosti jeho príchodu! Židia, vyvolený národ, už dlho a túžobne očakával Mesiáša. Hovorili o ňom prorocké knihy Starého zákona. Niektoré, miestami až s neuveriteľnou presnosťou predpovedali okolnosti narodenia Krista. Napr. v knihe Izaiáša sa v 7, 14 doslova píše: "Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!" (Iz 7,14). V starozákonných knihách sa spomína aj presné miesto narodenia Krista: "A ty Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti." (Mich 5,1). Na koho sa tieto slová vzťahujú, keď nie na Ježiša?! Jeho matka, Mária, síce bývala v Nazarete, ale Boh to zariadil tak, aby v čase, keď mala porodiť, predsa bola v Betleheme: Rímsky cisár Augustus vydal práve v tom čase nariadene, aby sa vykonal súpis ľudu. Nariadenie znelo: Každý sa má hlásiť tam, odkiaľ pochádza. Mária, napriek tomu, že žila v Nazarete, mala svojich predkov z Betlehema. Preto musela aj v pokročilom štádiu tehotenstva cestovať až do Betlehema. Všetky nocľahy už boli plné, nikto sa nezľutoval nad ženou v požehnanom stave. Dobré srdce mali len pastieri... Mária, so svojím ženíchom Jozefom sa teda uchýlila v jaskynných maštaliach, na okraji Betlehema. A práve tu, v tichosti a chudobnom prostredí maštale sa udiala najväčšia udalosť ľudstva: Boh prišiel medzi nás! Keď sa má v nejakom štáte objaviť hlava iného štátu, napr. USA, vidíme tie prípravy a luxus okolo. Koľko ľudí musí pracovať a lietať pre tento účel! O bezpečnosti ani nehovorriac!

     A keď sa jedná o Stvoriteľa všetkého, mocného Boha - on prichádza potichu, v nenápadnom mestečku, do maštale!!! Viete si predstaviť, že by sa vaše dieťa, váš syn mal narodiť v špinavej maštali? A predsa: Táto maštaľ prežiarila celý svet! Nielen vtedy, keď sa objavili aj anjeli vo veľkom svetle, ale aj dnes, keď si celý svet pripomína na Vianoce narodenie Pána.

EMANUEL - BOH je s nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+!