Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

KONIEC SVETA?

Už veľa dobrodruhov predpovedalo presný dátum konca sveta. Aj z nedávnej minulosti by sme mohli uviesť príklad. Ako sa zdá, zatiaľ sa žiadny koniec sveta nekonal :) Tak, môžeme si znovu pokojne vydýchnuť! - môže niekto povedať. Iný znechutený len kývne: Žiaden koniec sveta nebude, vesmír je nekonečný aj v čase. Ako to je v skutočnosti? Máme sa na koniec sveta pripravovať, alebo to je len fantazmagória popletených ľudí? Odpoveď nám dáva Biblia, ktorá jasne hovorí: "Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú." (Lk 21,33). K tomu ešte treba dodať, že v pôvodnom jazyku Biblie pod nebom a zemou sa myslel celý svet. Ale bude to len nejaká očista tejto Zeme, ako to hlásajú mnohé sekty, a bude tu raj na Zemi, alebo to bude úplný koniec? Aj tu nám dáva jednoznačnú a presnú odpoveď Písmo: "Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet."(Zjv 21,1). Teda táto zem a nebo sa pominú. Ako je potom zaručené, že po poslednom súde to budeme predsa len my, ktorí budeme obývať nové nebo a novú zem? Podstata je ukrytá v tej časti bytosti človeka, ktorá je nehmotná: duša. Všetko, čo je hmotné, sa pominie a bude nanovo vytvorené, bez nedokonalosti, ktorú spôsobil hriech v tomto svete. Bude to tak isto aj hmotný svet, ale predsa bytostne iný, aký teraz poznáme. Nebude tam nedokonalosti, ani choroby, ani smrti. Napriek tomu to bude reálny svet. Svetlo do tohto problému nám môže vniesť pohľad na vzkriesené a oslávené telo pána Ježiša. Nepodliehalo už fyzikálnym zákonom - veď sa bez problémov objavil uprostred zamknutej miestnosti. Z jedného okamihu na druhý sa zjavil o viac ako sto kilometrov ďalej a pod. Predsa však sa bolo možné aj dotýkať tohto tela, jedol a pil s apoštolmi. Teda takto asi bude vyzerať aj naše telo v novom nebi a v novej zemi: bude mať aj hmotnú formu, ale bude to dokonalá forma, bez nedokonalostí. No a čo sa týka presného termínu konca sveta, aj tu môžeme mať istotu v dvoch veciach: Celkom isto príde! A druhá istota: bude to nečakane, celkom určite nie v určenom čase a dátume. Nebude to ani 21. október 2011, ale ani 21.12.2012. Vždy, keď niekto ohlási presný deň konca sveta, spomeňte si na tieto slová Ježiša: "Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny." (Mt 25, 13). Za celým precízne pripravovaným termínom v 2012 je skôr propaganda na niečo, čo pripravuje nie Boh, ale "mocní" tohto sveta. Nenechajme sa zviesť! Koniec sveta príde nečakane, práve preto musíme byť neustále pripravení - veď koniec koncov - naša smrť bude celkom určite bránou ku koncu sveta, pretože po smrti už neplynie čas. Ale nezabudnime: Koniec sveta vôbec nie je nejakým strašiakom pre nás, ktorí veríme v druhý príchod Ježiša Krista. Nech sa boja tí, ktorí si myslia, že môžu riadiť tento svet, a môžu sa hrať na bohov. Pre nich to bude skutočne pohroma a prebudenie, ale veľmi nepríjemné. Nám však Ježiš hovorí: "Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie." (Lk 21, 26-27). Očakávajme s radosťou príchod Ježiša Krista, so zdvihnutou hlavou! Lebo sa priblížilo naše vykúpenie! +!