Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

KRISTUS KRÁĽ!

     Na svete je mnoho inštitúcií a ľudí, ktorí chcú vládnuť: politici, bankári, vojenskí vodcovia, únie a zjednotené štáty, monopoly a vodcovia koncernov...

     Ako si to vo väčšine prípadov predstavujú?

Keď vládnuť - tak silou!  To je pekne vidieť, keď sa dostane niekto k moci, ako sa razom zmení, zabudne na pekné sľuby, a naplno necháva pociťovať svoju moc... pritom sa zabúda na samú podstatu služby. Veď aj názov "minister" znamená v latinčine "služobník"... Vládnuť znamená slúžiť. Ako veľmi sa na toto zabudlo!

Dnes slávime poslednú nedeľu v roku, - nedeľu Krista Kráľa.

Kto je vlastne tento Kráľ, a ako panuje?

Keď tu chodil na zemi, pred dvetisíc rokmi, na prvý pohľad by sa mohol človek aj zmýliť: Veď vonkajšok, ktorý je viditeľný pre obyčajných smrteľníkov, nie je nič iné, ako mladý muž, ktorého odsúdili na potupnú smrť, určenú pre zločincov - na ukrižovanie! Bezvládny, potupený, dobitý, krvavý, ponížený... A horda okoloidúcich sa mu len posmieva na kríži: "Iných zachránil, nech zachráni sám seba!"  A pľuvajú naňho.

Väčšej úcty sa mu nedostáva ani dnes... Na jednej ´dôležitej´ webovej stránke ho nazval jeden satanista "popravencom na kríži". A mal aj pravdu: Ježiša na žiadosť vodcov židovského národa dal popraviť rímsky miestodržiteľ - Pilát.

Bol by to smutný obraz, keby život Ježiša Krista tu aj skončil. Lenže príbeh tu nekončí...  Napriek tomu, že Ježiš bol na prvý pohľad považovaný za obyčajného človeka, - je zároveň aj najmocnejším Kráľom Vesmíru!

Ten, ktorý stvoril tento úžasný Vesmír, ktorý ho neustále udržuje svojou vôľou - sa musel zdôveriť apoštolom: "Líšky majú svoje skrýše, a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť." (Lk 9, 58)

Svojím nasledovníkom nesľubuje ľahký život: " Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás." (Jn 15, 18)

"Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť." (Jn 16, 20)

Mnohí v tejto ťažkej dobe skúšok nariekajú, že satan panuje nad svetom. Že má nad celým svetom moc...

Možno, ale len dočasne!!!

Nezabúdajme, že pánom sveta nie je padlý anjel, ale tvorca všetkého - jediný Boh!

Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči povedal svojim učeníkom:

"DANÁ MI JE VŠETKA MOC NA NEBI I NA ZEMI.

Choďte teda, učte všetky národy  krstite ich v mene Otca i syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A HĽA, JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI, AŽ DO SKONČENIA SVETA"

                                                                                               (Mt 28, 18)

Ježiš, Kráľ neba i zeme, neviditeľného sveta i toho nášho, viditeľného - má všetku moc!  To, že satan a jeho posluhovači tu na zemi môžu ešte chvíľu vládnuť tu na zemi, musíme pripísať iba nekonečnej zhovievavosti nášho Spasiteľa.

Boh dal človeku slobodnú vôľu - možnosť rozhodnúť medzi dobrom a zlom. Túto možnosť máme len tu, počas pozemského života. Našou smrťou táto možnosť končí. Nik sa nemôže vyhovárať, že o tom nevedel, alebo že nemal možnosť sa slobodne prejaviť... To, že svet ide tou cestou, ako ide, že hriech v každej podobe je pre ľudí cennejší, ako dobro a pravda - znamená len toľko, že toto sme si vybrali. Je to naša voľba... Ale potom musíme niesť aj následky. Sloboda je úžasná vec, ale zároveň aj hrozná - lebo nesieme za ňu zodpovednosť! Nikto nenúti človeka, aby zapredal svoju dušu diablovi za krátku slávu, alebo zisk - ako to robia tzv, "celebrity" dneška. Politici pre krátku slávu a moc sa zúčastňujú satanistických rituálov, kde prinášajú obete za "dary", ktoré od svojho "pána" dostali: za peniaze, úspech, moc.

Drahí priatelia!

Náš skutočný Kráľ nie je takýmto vládcom!  Ako povedal: Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto obetuje svoj život za blížneho.

On, aj napriek tomu, že sa mu posmievali, že ho potupili a uponížili - zostal poslušný, a tým že obetoval svoju predrahú krv na kríži, že dal za nás svoj život - prejavil svoju najväčšiu lásku - a natrvalo nás vykúpil z moci satana. Ten je vrah a nepriateľ ľudí, ako ho nazval - lebo vie, že kým ľudia žijú na zemi, môžu svojou slobodou a konaním dobra získať večnosť - a on už nie! Preto sa s besným úsilím snaží odviesť každého dobrého človeka od konania dobra, zvádza ľudí na hriech, predkladá im klamstvá a polopravdy, len aby človeka zničil a odvrátil od Boha, od možnosti byť skutočne blaženým.

Priatelia, pokiaľ chcete byť skutočne šťastnými, pokiaľ nechcete premrhať tú príležitosť, aby ste boli večne v spojení s najvyšším dobrom, od ktorého pochádza všetko bohatstvo a krása - začnite rozmýšľať!

Vyberte si správnu voľbu!  Vôbec nie je jedno, na ktorej strane budete stáť, keď sa zjaví v sláve ten skutočný Kráľ, pred ktorého zrakom zmiznú nebesia a celý Vesmír...

Ten Kráľ panuje láskou!

A chce, aby sme aj my boli šťastní!

Tak si vyberme, ktorému Pánovi chceme slúžiť?

Pánovi podsvetia - alebo Pánovi Vesmíru?

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+!