Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

KTO JE BOH?

Je mnoho ľudí, ktorí neveria ani v existenciu Boha, nieto aby sa zamýšľali nad jeho podstatou... Našťastie je oveľa viac ľudí, ktorí veria, že musí existovať Bytosť, ktorá nie je závislá od nikoho a od ktorého závisí všetko.
Každé náboženstvo volá túto Bytosť ináč, podstatné je však jedno: Musí to byť bytosť absolútna, pretože ináč by sa jeho existencia priečila logike! (napr. predstavne si dvoch všemohúcich bohov - jeden by rozkázal, aby obloha na zemi bola modrá a druhý by bol za červenú - takto by to asi nešlo :-) )
Môžeme sa k osobe Boha priblížiť rôznymi cestami: Cestou logiky - je to cesta, na ktorú sa takmer zabudlo, alebo sa na nej cielene nechodí. Áno, Boha možno spoznať aj čistým uvažovaním. Dôkazom toho sú dedukcie veľkých mysliteľov, akým bol napr. Aristoteles. Keď vezmeme jeden zákon logiky, ktorý hovorý, že nič nie je príčinou seba samého - môžeme sa takto dopracovať až k Bohu. Aristoteles začal uvažovať nad pohybom. Čo spôsobilo, že sa niečo pohlo? Zoberme si ako príklad úžasné divadlo z domina. Ľudia s veľkou dávkou trpezlivosti postavia kocky z domina na hranu, jednu vedľa druhej, tesne vedľa seba. Potom začína úžasné divadlo, keď sa jedna kocka od druhej položí, a tak ďalej. Začnime skúmať tento jav od konca, kedy nám padne posledná kocka. Keby sa tu niekto spýtal: Od čoho padla táto kocka? Od predošlej, ktorá do nej narazila! A tá predošlá od čoho padla? Od predchádzajúcej! Mohli by sme takto ísť do nekonečna? Ateisti hovoria, že áno... Logika hovorí, že nie! Zákonite sa vždy musíme dostať na koniec, veď hmota je konečná... Za prvou kockou domina nájdeme ruku hýbateľa - človeka, ktorý to celé spustil! Zákonite! A zákonite nájdeme aj za celým vesmírom ruku Hýbateľa, ktorý to celé dal do pohybu! Zákonite! Toto je cesta logiky, ktorá pre niekoho môže byť schodná, pre iného je neschodným horským štítom...
Ale každý človek má svoju cestu, ktorá vedie k Bohu...!
Sú mnohé iné cesty, napr. cesta hľadania krásy, harmónie, geniálnosti prírodných zákonov...a pod.
Ja vám však ukážem cestu, ktorá je schodná pre každého, a svojou jednoduchosťou aj mňa očarila!
Ako sa hovorí, Boh má tisíc tvárí - tým je vyjadrená jeho rozmanitosť a nekonečnosť. Boh je absolútnou bytosťou... Ale od tej doby, ako sa Boh zjavil izraelitom, nastala ohromná udalosť: Boh sám vyjadril svoju podstatu: Boh je láska! Keď túto jednoduchú, ale geniálnu skutočnosť pochopíme, tak nájdeme odpoveď na všetky otázky života!
Prečo existuje Vesmír? Lebo Boh je láska! A láska chce darovať, preto stvoril Vesmír!
Pročo som tu? Lebo Boh je láska! A láska sa chce podeliť o svoje šťastie! A Boh je absolútny! Je absolútny aj v láske! Daruje sa, bez požiadavky mu čokoľvek vrátiť...
Boh miluje každého človeka! Keď toto pochopíme, nikdy sa nemôžeme hnevať na iného človeka! Nech to je ktokoľvek - Boh ho miluje! Ako by som si ja mohol dovoliť ho nemilovať?! Keďže Boh každého miluje, každému aj odpustí, pretože Láska je taká...
Ako je to potom s vetou, keď mnohí hovoria: "Toto nesmieš, lebo Pán Boh sa bude na teba hnevať! Pán Boh ťa potrestá! - Veľký omyl! Boh sa na nikoho nehnevá! Boh sa od nikoho neodvráti, na nikoho nezabudne... Lebo Boh je Láska...
Je ako Slnko, ktoré žiari nepretržite a na každého. Prečo je potom niekedy tma, prečo vidíme tieň? Prestalo Slno svietiť? Prestalo nás hriať? - Vôbec nie! Slnko neustále hreje! To my sme sa obrátili chrbtom k Slnku, alebo sme Slnko zatienili nejakým predmetom. Iba vtedy vznikne tma. A tma v skutočnosti neexistuje... Je to len stav, keď chýba svetlo. Zlo neexistuje! Boh ho nestvoril! Zlo a bolesť vzniká len všade tam, kde sa obrátime chrbtom k Bohu, kde zatienime jeho lásku predmetmi, modlami, alebo svojim hnevom... Ale tam, nad oblakmi, svieti Slnko... Boh nás neprestal milovať!

A MILUJE AJ TEBA, PRIATEĽ MôJ...!
+!