Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

MEDJUGORIE

MEDŽUGORJE...!

Toto slovo znie v mojich ušiach ako krásna melódia, ako jemné pohladenie...

     Prečo takto bez úvodu začínam hneď svojimi emóciami?  Dostal som totiž tú možnosť, aby som mohol navštíviť Medžugorje osobne.
Kto by ešte nevedel, je to malá dedinka (mestečko :) v bývalej Juhoslávii, dnes v štáte Bosnia-Hercegovina. Tu sa od roku 1981 denne zjavuje Panna Mária šiestim vizionárom. Denné zjavenia majú už len traja, ostatní majú zjavenia len raz ročne, v deň výročia zjavení. Okrem toho ešte má jedna z nich, Mirjana Dragičević-Soldo, pravidelné zjavenia raz mesačne, vždy druhého. 
     Na Internete, i v médiách sa popísalo veľa článkov o pravosti, alebo nepravosti zjavení.
Dovoľte mi, aby som Vám tlmočil svoje vlastné skúsenosti. 
     Sám som išiel do Medžugorja s očakávaním, že sa možno aj mne pošťastí uvidieť nejaký ten zázrak - či už zjavenie, alebo zázrak Slnka, krížu na hore Križevac, alebo niečo podobné.
Keď som však dorazil, veľmi rýchlo som musel zistiť, že v Medžugorí sa dejú úplne iné zázraky, než na aké sú senzáciechtiví ľudia vyhladovaný. Priznám sa, nevidel som nijaký nadprirodzený úkaz, ktorý by súvisel s prírodnými javmi, či so Slnkom. Videl som však najväčší zázrak všetkých čias - zázrak obrátenia!  
      Dni našej púte boli nesmierne horúce - ako v peci :)  Vzduch bol horúci, stál na mieste, až na nevydržanie. Keď sme sa však vydali k farskému kostolu, kde je pripravené miesto pre tisíce pútnikov pod holým nebom - pocítil som akýsi zvláštny vánok. Bol príjemný, chladivý, ako by nás hladkal...
A trval počas celých obradov, bez rozdielu, či to bolo od 18.00 do 21.00, alebo v prípade adorácií až do 23.00. Bolo to pre mňa tak nevšedné, že viac krát som na to upozornil aj syna, či aj on cíti ten príjemný vánok. Zakaždým mi to potvrdil.
     Toto miesto je celé čarovné!  Je to miesto, kde akoby bolo otvorené nebo, a milosť jemne, ale s obrovskou silou prúdila na všetkých ľudí, ktorí sa tam modlili, adorovali. A boli tam pútnici zo všetkých končín sveta: z Talianska, Nemecka, Brazílie, USA, Japonska, Kórei, Poľska či Ruska... Všade sa ozývala modlitba v čarovnej rozmanitosti a predsa v súzvuku: Každý sa modlil ruženec vo svojom rodnom jazyku... Bolo aj noho pútnikov z chudobnej Afriky, ktorí podľa ich svedectva často našetrili z posledných peňazí len aby sa sem vedeli dostať. Nemalú obetu prinášali aj ruskí pútnici, ktorým niekedy cesta trvala podľa svedectva aj 7 dní, a prišli s opuchnutými nohami...
     To čo sa tu však dialo, ma v prvý deň priam dojalo k slzám: ľudia kľačiac na ostrom drvenom kameni, často v krátkych nohaviciach - modlili sa k Bohu, alebo sa úprimne spovedali... Medžugorje je podľa svedectva kňazov spovedelnicou sveta. Také prípady obrátenia, aké sa tu dejú, sa nikde inde vo svete ešte nestali. Ľudia po 10,20,30.-tich rokoch pristupujú k spovedi a obracajú sa kajúcne k Bohu...
     Každý deň, o 18.40 sa ešte zjavuje Panna Mária trom vizionárom. V túto dobu zazvonia jemne zvony, a veriaci si kľaknú na kolená a všetko stíchne... Iba dve holubice vzlietli kdesi od kostola a sadli si na kríž vonkajšieho svätostánku. Prekrásny symbol! Ako pri Krste Ježiša v Jordáne... aj tam sa zjavil Duch Svätý v podobe holubice.
     Druhý deň sme vystúpili na kopec Podbrdo, na miesto, kde sa Panna Mária zjavila po prvý krát. Bolo zaujímavé stáť na miestach, kde sa otvorilo nebo a deti mohli vidieť oslávené telo Panny Márie. Mohli sa jej aj dotknúť, nebola to ilúzia...! Všetky deti podrobili v tej dobe dokonalej, často až drastickej tortúre lekárskych vyšetrení: márne! Nepriatelia tohto miesta sa museli uskromniť s konštatovaním, že všetky deti sú psychicky aj fyzicky zdravé, netrpia nijakou duševnou poruchou. V čase zjavenie nie sú v hypnóze ani podobnom umelom stave. Predsa však vnímajú iba to, na čo, resp. na KOHO sa pozerajú. 
     Mal som tú česť a milosť, že som mohol stáť niekoľko metrov od zjavenia dňa 2. júla, v pondelok, kedy sa Panna Mária zjavila vizionárke Mirjane. Bol to zvláštny pocit, byť tak blízko otvoreného neba. Aj tu bolo cítiť už spomínané jemné vanutie. Aké však bolo veľké moje prekvapenie, keď sme sa vrátili domov a dostal som od sestry DVD o Medžugorí. Po niekoľkých vetách tam citujú jedno posolstvo Panny Márie, kde okrem iného povedala: "Drahé deti! Mojím symbolom je vánok. Keď veje vánok, vedzte, že som s vami!"  Bol som hotový... Ten vánok bolo skutočne cítiť. Všímal som si niekedy okolité stromy - ani lístoček sa nepohol!  Na mieste modlitby však takmer nepretržite prúdil príjemný, hladkajúci vánok... Mária bola s nami!
     Samostatným zážitkom bol ranný výstup na horu Križevac. Je to 520 m vysoký vrch, na ktorom stojí 8 metrový betónový kríž, ktorý postavili pri 1900 výročí smrti Krista. Aj na tejto hore sa udiali mnohé, aj zdokumentované zázraky. Veľký, ťažký kríž svietil v noci, otáčal sa okolo vlastnej osi, niekedy zmizol a na jej mieste sa objavila postava Panny Márie. Mária stála vždy pri kríži...
     Kríž na vrchu Križevac obsahuje aj pravé relikvie svätého kríža, na ktorom zomrel Ježiš. Mária pri jednom zjavení povedala, že aj tento kríž bol súčasťou jej plánu.
     Kto už bol v Medžugorí mi potvrdí, že výstup na tento vrch, aj keď je výškou neveľký, je pomerne náročný pre množstvo kameňov, ktoré tvoria podklad tejto krížovej cesty. Mnohých pútnikov som na vlastné oči videl vystupovať bosích... Mňa rezali ostré kamene aj cez tenisky... Podľa svedectva našej sprievodkyne, keď hrozila vojna medzi Kóreami, kórejskí pútnici vystúpili na tento vrch na kolenách...
     Čo dodať na záver?  Choďte do Medžugorja, pokiaľ len budete mať jednu možnosť! Už sa nevrátite ako ten istý človek... V Medžugorí sa dá zažiť skutočný zázrak! Nie taký, po ktorom túžia médiá. Ale zázrak milosti a obrátenia. Prúdi tu taká sila, ktorá je mohutnejšia ako atómová energia a jemnejšia ako pohladenie. Napriek snahám nepriateľov viery tu prekvitá tá skutočná, nefalšovaná viera. Veď veľká väčšina ľudí tu nič nevidí - a predsa ich toto miesto priťahuje ako magnet!

 Na milióny ľudí sa tu vzťahuje citát z Písma: "Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili!"


Viac sa môžete dozvedieť napr. tu: gospa

alebo tu: medjugorie
+
+
+++++++
+
+
+
+