Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

Otče náš - 3. časť

A NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA,

Pokušenie nie je hriech. Je to skúška. Pokušeniam sa nedá vyhnúť. Aj Ježiša diabol pokúšal: Napr. keď sa postil, chcel využiť jeho hlad, a chcel prikázať Ježišovi, aby premenil kamene na chlieb - "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom" Veď to dokážeš, nie? Vari nie si Boží Syn? Cítime ten satanský úmysel...?!  Ale Ježiš nám ukázal, ako sa ubrániť v pokušení: Musíme si vziať zbraň proti satanovi - Písmo sväté! Ježiš citoval z Písma svätého: "Napísané je: Nielen z chleba žije človek"

Pokušenie však neprestalo: Teraz diabol skúsil hrať na strune túžby po moci. Vyzdvihol Ježiša a v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta (možno i tie dnešné mocnosti...). "Dám ti všetku ich moc a slávu...ak sa mi budeš klaňať". Ježiš odolal pokušeniu moci. Nie tak dnešní tzv. "mocní" tohto sveta. Možno ani nevedia - alebo možno aj veľmi presne vedia - že takáto moc pochádza od diabla. Sú pre ňu schopní obetovať satanovi všetko - i svoju dušu... Ježiš však odrazil aj tento útok slovami Biblie: "Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."
           Jedine Bohu sa klaňať a jedine Jemu slúžiť! 
Pokušenia však naďalej prichádzali, a diabol ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili, a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň". 
     Všimli ste si?  Diabol perfektne ovláda Písmo sväté. Aj mnohí jeho dnešní posluhovači veľmi dobre poznajú Písmo. Oslovujú nás najčastejšie vo dvojiciach... Avšak aj oni, tak ako aj diabol, čítajú a citujú Bibliu na svoju záhubu! Ježiš však diablovi prikázal znovu slovami Biblie: "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha" 
     Pokiaľ si myslíme, že tieto tri pokušenia boli jediné a posledné pokušenia Pána Ježiša, - pozorne čítajme len ďalej: "Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel." (čítaj viac na Lk 4, 1-13).
     Čert nespí - a veru nie je to len porekadlo! Diabol neprestane s pokušeniami ani v hodine našej smrti -  tam bude pokušenie najsilnejšie! Musíme silno prosiť Pána: "Neuveď nás do pokušenia!"

ALE ZBAV NÁS ZLÉHO!   Amen

Toto sú posledné slová Modlitby Pána. Zbav nás zlého!  Zlo tu nie je len nejaký všeobecný, abstraktný pojem. Tu pod zlom nechápeme len nedostatok dobra... nejaké nešťastie. Pána prosíme, aby nás zbavil veľmi osobného zla: satana!  Jedine Ježiš je ten, ktorý to aj môže urobiť. A on to aj urobil, na kríži. Bol poslušný až na smrť - a tým zničil moc diabla. Zbavil nás zlého! Diabol mohol zúriť a zúri až dodnes. Robí všetko pre to, aby sme na túto spásu nemysleli, aby sme neboli vďační za toto vykúpenie. Ale pravda je taká, akú nám načrtol sv. Páter Pio: "Jedna kvapka božieho milosrdenstva má väčšiu cenu, ako celý stvorený svet". Áno, lebo celý stvorený svet, so všetkou svojou slávou a bohatstvom, so všetkou svojou mocou nie je schopná nás zbaviť zlého... Ale jedna kvapka Kristovej krvi, ktorá stekala po kríži, to dokáže! 

    Takto sa modlime Otče náš....

+!