Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

STVORENIE A EVOLÚCIA

V poslednom čase je veľa rozruchu okolo dvoch základných názorov na vznik a vývoj života: na stvorenie a evolúciu.
Zástancovia jedného, alebo druhého tábora bojujú proti sebe a dokazujú "svoju" pravdu. Na jednej strane stoja ľudia, ktorí tvrdia, že evolučné teórie sa úplne mýlia, svet nie je zhruba 13,4 miliárd starý, ale len sotva niekoľko tisícročí. Že nijaký vývoj, žiadna evolúcia tu neexistuje, všetko je len podvod...
Na druhej strane je tábor evolucionistov, ktorí tvrdia, že vôbec nepotrebujú stvorenie, a už vôbec nie Boha k tomu, aby vedeli vysvetliť skutočnosť vzniku života a jeho vývoj. Za všetkým sú vraj prírodné zákony, prirodzený výber, ako to učil Darwin...

V tomto divokom boji človek často stráca istotu, kde je vlastne pravda, kde omyl, a kde je výslovná lož...

Skúsme sa teraz triezvo zamyslieť nad skutočnosťami tohto sveta, nad vznikom a vývojom života.
Vo Vesmíre panuje poriadok. Poriadok, ktorý ovláda aj chaos... Kto by tomu neveril, nech skúsi pozorovať len na chvíľu svet živočíchov, rastlín, alebo samotné diannie na oblohe. Všetko riadia prírodné zákony, ktoré platia nielen tu, v podmienkach našej Zeme, ale platia aj v ďalekých útrobách Vesmíru. Keď sa nám to zdá byť samozrejmé, musím vás vyviesť z omylu: Vôbec to nie je samozrejmé! Samozrejmý by bol chaos, totálny, bez akéhokoľvek usporiadania. Keby sme vošli do nejakej veľkej knižnice, a za deň by sme rozhádzali všetky knihy: chaoticky, bez akéhokoľvek poriadku - to by bol chaos! Keby sme však na druhé ráno našli všetky knihy znovu usporiadané podľa žánru, pekne uložené do políc - len blázon by asi tvrdil, že to sa usporiadali sami, bez vonkajšieho zásahu, prirodzeným výberom! Aj keby sme ich nechali ležať na zemi desaťročia, storočia, alebo milióny rokov - darmo by sme čakali, že sa usporiadajú sami od seba... A čo je taká knižnica s tisíckami kníh oproti genetickému kódu DNA?!
Čo je taká knižnica oproti poriadku, ktorý panuje v živočíšnom svete - že biológovia si môžu všetky rody a druhy pekne "zaškatuľkovať" do kníh biológie a zoológie. Vo vesmíre je poriadok! Za poriadkom však VŽDY musíme hľadať inteligenciu! Alebo pochybujeme v inteligenciu našej "polovičky", ktorá po nás upratá náš neporiadok? :)
Ale zoberme si len na príklad prírodné zákony: Sú tu, sú jednoduché a sú geniálne! Ako to vyjadril s úžasom Albert Einstein: Prírodné zákony musia byť matemeticky krásne!
Lenže kde sa berie tá krása, kde sa berie vôbec inteligencia v prírodných zákonoch?
Je tu len tak, bez príčiny? Alebo je to dôsledok zámeru, ktorý tu je? Ako vysvetlí evolúcia vôbec existenciu prírodných zákonov? Prirodzený výber? Ten predsa už nejaké pravidlá predpokladá, že tu sú! Ináč by nemohol fungovať...
Zástancovia evolúcie sa mýlia v jednej skutočnosti: Nie s evolúciou je problém! Evolúcia tu je, a je úžasná! Kto by toto popieral, tak neporozumel zákonom prírody! Avšak: Omyl spočíva v tom, že evolúcia nie je PRÍČINOU vzniku života, ani jej vývinu!!!
Evolúcia je len popis spôsobu, akým sa mení život. Vôbec nedáva odpoveď na to, ako, a hlavne PREČO vznikol život! Keby prirodzený výber bol aj príčinou vzniku života, vôbec by sme sa nemuseli strachovať o zachovanie biodiverzity na Zemi. Európska únia vyzýva všetky inštitúcie a národy sveta, aby pracovali na zachovaní biodiverzity vo svete pre ďalšie generácie... O čo tu ide? Vari tu nekončí darwinizmus? Kde je tu prirodzený výber? Veď keby fungoval, nemali by sme červené knihy s tisícami ohrozených a vyhynutých druhov, ale mali by sme tu trebárs bielu knihu, ktorá by sa denno-denne zapĺňala novo vyvinutými druhmi... Zatiaľ sa však neobjavil ani jediný nový druh živočíchov... Ťažíme len z toho, čo máme... A strácame len to, čo tu už bolo... Nič nové sa netvorí...
A keď sme už tak sabaistí s teóriou evolucionizmu, skúsme dať odpoveď na základnú otázku: Čo je vôbec hmota? Čo je energia?

Vidíme to nesmierne úslie, ktoré človek vynakladá na to, aby zistil, čo je podstatou hmoty. Spomeňme si len na LHC v Cern. Najdrahší prístroj, aký kedy človek postavil! Načo slúži? Hľadáme a hádame, čo je podstatou hmoty... Z čoho je hmota vytvorená?
Keď nájdeme odpoveď na túto otázku, možno bude vyriešený aj spor medzi tými, čo veria v stvorenie, a tými, ktorým stačí viera v evolúciu. Pretože pravda môže byť len jedna!
Keby človek mal trochu pokory, keby sa prestal spoliehať len na svoj um a techniku, už by sme mohli byť oveľa ďalej... Nech ma však nikto zle nepochopí: Vôbec nie som odporcom vedy a techniky! Je to úžasné poslanie človeka, aby hľadal a nachádzal pravdu, aj cez stvorený svet! Lenže bez pokory to nepôjde! Pokora neznamená, že sa musíme podceňovať! Pokora znamená, si uvedomíme svoje postavenie, kde sme. Nič viac, nič menej!
A keby sme sa trochu pozornejšie započúvali do prevého čítania dnešnej nedele, našli by sme tu ukryté diamanty pravdy, ktorú v Cern zatiaľ márne hľadajú, s využitím najmodernejšej techniky a obrovského množstva peňazí...
Viera je tá úžasná cesta, ktorá nás povedia aj vtedy, keď prírodné vedy končia. A tu je ten poklad, o ktorom chcem hovoriť: "Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa mohlo zachovať niečo, keby si to nebol ty k jestvote povolal?" (Múd 11,25)

V Biblii, knihe múdrosti je ukrytá pravda, ktorú ľudstvo už mnohé roky hľadá: Čo je podstatou hmoty? Vôľa BOHA! Boh chce, aby svet jestvoval, a preto jestvuje! Že aká je forma tejto vôle, to študujú atómoví fyzici. Ale podstata je vôľa Boha! Energia = vôla, vôľa Boha. Keby Boh prestal chcieť, aby tento svet existoval, s rachotom by sa vrátil do ničoty...

Takže keď sa vrátime k pôvodnej dileme: Stvorenie- alebo - evolúcia? Oboje! Stvorenie, ktoré trvá i teraz, a ktorej prejavom je aj vývin, evolúcia života. Nepozná učenie viery ten, kto si myslí, že stvorenie bol len jeden akt, ktorým Boh povolal svet k bytiu. Vôbec nie! Ako je to pekne v týchto veršoch knihy Múdrosti vyjadrené: Nič by nejestvovalo, keby to Boh nechcel!
Boh tvorí aj teraz!


+!