Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

VEĽKÁ NOC

JE TU JAR!

     Príroda sa po zime prebúdza k novému životu.

Vtáčiky skoro ráno už štebocú svoju radostnú pieseň.

Stromy, tie tmavé, zdanlivo mŕtve kusy dreva zrazu prekypujú farbami tisícov kvetov...

Jar je nový začiatok, jar je nový život!

Na jar slávime každoročne aj Veľkú Noc.

ČO JE VLASTNE VEĽKÁ NOC?  ČO JE SKUTOČNÝM OBSAHOM TÝCHTO SVIATKOV?

Sú to len obyčajné sviatky jari, založené na ľudovej tradícii - alebo je za tým aj niečo viac?!

     Ak chceme spoznať pravú podstatu veľkonočných sviatkov, musíme sa trochu pozrieť aj do histórie.

Vyvolený židovský národ, keď bol v exile v Egypte, dostal od Boha príkaz: Musia sa pripraviť na odchod z Egypta. Ako spomienku a vyslobodenie z otroctva sa mali opásať, pripraviť baránka a horké bylinky na večeru pred odchodom. Táto slávnosť dostala názov Pascha. Bolo to na jar, prvú sobotu po prvom jarnom splne mesiaca.

(Odtiaľ aj zostalo premenlivé datovanie Veľkej Noci - je to prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca.)

Čo s tým však má spoločného súčasná Veľká noc?

     Keď sa začítame do Biblie, presnejšie do Nového zákona, zistíme nasledovné skutočnosti:

- Ježiš Kristus sa zjavuje medzi nami, ako prisľúbený Mesiáš - vykupiteľ (Lk 4,14-21).

- Je zároveň človekom a zároveň Bohom (Jn 1,1-5).

- Je Synom nebeského Otca, ktorého židia uctievali ako Boha vo svojom chráme (Jn 2, 16, Jn 8, 54).

- Ježiš hlásal lásku k Bohu a lásku k blížnemu: toto sú hlavné prikázania (Lk 10, 27)

- Ježiš priniesol vykúpenie od hriechov nielen židovskému národu (Lk 19, 41-42), ale všetkým národom vo svete (Mk 16, 15).

- Židovskej veľrade sa toto nepáčilo, preto sa uzniesli, že Ježiša dajú žavraždiť (Mk 14, 1-2).

- Ježiša napokon večer, dva dni pred sviatkami zajali a nasledujúci deň (veľký piatok) aj zabili ukrižovaním (Mk 15, 42).

- Na tretí deň ráno Ježiš vstal z mŕtvych, pričom sa zjavuje mnohým očitým svedkom (Mk 16, 9-14)

     Toto je teda stručný zoznam tých udalostí, ktoré potom vyvrcholili na Veľkú noc.

ČO SA VLASTNE STALO?     

     Ježiš sa so svojimi učeníkmi išiel modliť na svoje obľúbené miesto, do Getsemanskej záhrady, ktoré bolo blízko Jeruzalema. Jeden z apoštolov, Judáš Iškariotský, medzitým vyjednal so židovskou veľradou, že im vydá Ježiša. Sľúbili mu za túto zradu 30 strieborných.

     Po zotmení aj prišiel Judáš so skupinou ozbrojených mužov a bozkom označil Ježiša, aby spoznali, koho majú zajať... Ježiša spútali a odviedli pred židovskú veľradu.

Počas noci vypočúvali Ježiša pred veľradou. Aj napriek snahe dokázať mu vinu za každú cenu, nájsť dôkazy sa nedarilo. Keď odpovedal na otázky veľkňaza, jeden zo sluhov ho udrel po tvári...

Následne ho odviedli pred rímskeho miestodržiteľa, Piláta. Ten, podľa rímskeho práva žiadal od židov dôkazy o jeho vine. Keď mu ich nevedeli poskytnúť, nahovorili ľudí, aby začali hlasno kričať: "Ukrižuj ho!". Pilát sa zľakol, a ako posledné gesto, od ktorého očakával prepustenie Ježiša - dal ho zbičovať rímskymi vojakmi. Kto pozná históriu, určite vie, že bičovanie mohlo byť aj formou popravy... Že ako vyzeral rímsky bič, o tom si povieme podrobne v časti: "TURÍNSKE PLÁTNO".

Keďže židovskí vodcovia obviňovali Ježiša, že sa robil kráľom, vojaci uplietli z tŕnia korunu, dali mu ju na hlavu a posmievali sa mu. Takto poníženého Krista Pilát postavil pred ľudí a povedal: "Hľa, človek!" Ale oni ešte viac žiadali jeho smrť a kričali, aby ho ukrižoval.

Potom dali na plecia Ježiša kríž, resp. jej vrchnú časť. Zvislá časť bola stabilná, bola ukotvená na popravisku - na Golgote. Aj táto časť však mohla podľa odhadov vážiť zhruba 40 - 50 kg. Brvno položili na plecia, naprieč, a  obe ruky priviazali ku koncom.

Ježiš počas cesty na popravisko niekoľko krát aj spadol. Po zbičovaní sa mu podlamovali nohy. Najprv klesol len na kolená, neskôr padol aj na tvár. Ku koncu už ani nevládal vstať, preto požiadali okoloidúceho človeka, ktorý sa vracal z poľa (Šimon z Cyrény), aby niesol na miesto neho kríž.

Na popravisku Ježišovi priklincovali obä ruky k horizontálnemu brvnu a po vztýčení a umiestnení na vertikálnu časť, aj obä nohy, jednu preloženú cez druhú - jediným klincom...

Poprava ukrižovaním bola jedna z najpotupnejších, a podľa mnohých očitých svedkov tej doby - aj najkrutejším spôsobom popravy. Odsúdení väčšinou umierali v dôsledku udusenia, pretože z naplnených pľúc nemali možnosť vydýchnúť - nakoľko viseli na kríži. Už po 20 - 30 minútach dochádzalo k strate vedomia, pričom jediná možnosť, ako vydýchnuť bolo vyzdvihnutie sa na nohy. Po tomto výdychu nasledovali ďalšie minúty boja o život. Aby sa urýchlila smrť, zvykli odsúdencom polámať kosti v nohách, čo zabránilo opätovnému výdychu. Takto smrť nastala do niekoľkých minút...

Ježišova agónia na kríži trvala neuveriteľných šesť hodín. Okolo tretej hodiny nastala tma - a Ježiš veľkým hlasom vydýchol... Keď prišli vojaci, aby dolámali nohy odsúdencom - čo aj v prípade ďalších dvoch aj urobili - v prípade Ježiša to už nemuseli: bol mŕtvy. Aby mali 100% istotu, že aj Ježiš zomrel, jeden z vojakov mu prepichol srdce kopiou. Vytiekla krv a voda - jasný znak smrti...

Keďže druhý deň bola veľkonočná sobota, najväčší sviatok židov - rýchlo sňali mŕtve telo, zabalili podľa židovského zvyku do plátna a vložili do skalného hrobu. Židovskej veľrade však aj po smrti Ježiša nedalo spať, preto prišli za Pilátom, a žiadali ho, aby dal strážiť hrob, nakoľko Ježiš ešte za života predpovedal, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Čo ak prídu v noci jeho učeníci, ukradnú jeho telo a budú hlásať, že vstal z mŕtvych?! Pilát im však odkázal, aby si hrob strážili sami. Išli teda, zapečatili hrob a postavili ku hrobu do tretieho dňa stráže... Ani nevedeli, že vlastne práve týmto gestom potvrdili navždy skutočnosť Kristovho zmŕtvychvstania...!

Na tretí deň ráno však nastala udalosť, ktorá navždy mení ľudské dejiny: Ježiš, ktorého zabili na kríži, ktorému rímsky vojak odborným spôsobom potvrdil smrť - vstal z mŕtvych!!!

Všetky pochybnosti a klamstvá musia ísť preč  - Ježiš žije!

A zvíťazil nad hriechom a satanom!

Ježiš zomrel aj za nás...

Aj za mňa!

+!