Bandi

Od detstva, (od r. 1974) sa zaujímam o astronómiu, kozmológiu, náboženstvo a vieru.
Stredoškolské vzdelanie som získal na gymnáziu, maturoval som z fyziky.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na RK-CMBF-UK, odbor teológia.
Trvalo sa zaujímam o výsledky vedy a techniky, ale aj psychológie, meditácie a rozvoja osobnosti.
Popri astronómii sa zaujímam aj o fotografovanie a hobby elektrotechniku.

Motto: "NEPRESTAŇ HĽADAŤ PRAVDU!"

+!
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"COGITO, ERGO SUM..."

 

VZNIK VESMÍRU

Pri pohľade na jasnú, hviezdami posiatu nočnú oblohu sa musíme spýtať: Kde sa to tu všetko nabralo? Aký veľký je vesmír? Mal vesmír začiatok? Bude mať aj koniec? Alebo je večný a nemenný?!
Takéto a podobné "jednoduché" otázky som si kládol už v detstve a odpoveď na ne nebola vôbec jednoduchá!
Hneď prvý rozpor bol v tom, čo nás (v 80-tych rokoch) učili na hodinách v škole a medzi tým, čo hovorila Biblia a veľká väčšina náboženstiev.
V škole nás učili, že vesmír je nekonečný, nemá začiatok ani koniec, hmota je nezničiteľná - večná. Toto boli výroky vedeckého ateizmu.
Na druhej strane stáli výroky Biblie, podľa ktorej svet je stvorený Bohom, má svoj začiatok a bude mať svoj koniec...
Kde je teda pravda?
Musel som sa vydať oboma cestami - cestou vedy i viery - aby som objektívne mohol posúdiť tieto výroky. Až neskôr som si uvedomil, že toto je jediná správna cesta! Ak sa nemýlim, Albert Einstein raz povedal tento výrok: Viera bez vedy je slepá a veda bez viery je chromá...
Podobne ako vlak môže ísť len cez dve koľajnice, ktoré ležia pevne vedľa seba, tak aj poznanie vie ísť len cestou viery a vedy. V tejto oblasti sa už ľudia dopustili toľkých chýb, že už je načase napraviť tieto omyly. Či to už boli prenáhlené výroky zo strany cirkevných vrchností, alebo absolutizovaná pravda v rukách komunistov - bola to chyba. Len veda smerovaná vierou a viera posilnená vedou je tá správna voľba k ceste za pravdou.
Pozrime sa teraz na učenie Biblie:
Tam sa hneď na začiatku hovorí, že: "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem". V starej hebrejčine sa pod pojmom "nebo a zem" rozumel celý svet, to znamená hmotný aj nehmotný.
Je to dôležitý poznatok pre nás: Vesmír mal svoj počiatok čo do času aj priestoru. Ďalším dôležitým údajom je aj zistenie, že okrem nášho, dobre známeho hmotného sveta existuje aj nebo, t. j. nehmotný, nemateriálny svet. Ťažko si ho asi vieme predstaviť, lebo od prvého okamihu nášho života sme pevne spojení s hmotou. Len pre príklad však uvediem, že okrem viditeľného sveta existuje aj našimi zmyslami nepostrehnuteľný hmotný svet: napr. žiarenie. Sme denno-denne obklopení nesmiernym množstvom žiarenia - napr. toho z mobilných telefónov a ich vysielačov - a predsa o tom nič neviem, nič nečítime, nič nevidíme... Až vhodný detektor, alebo prijímač nám potvrdí, že tu sa nachádzame v poli vysielača signálu. Ale to isté platí pre TV vysielanie, setelitné vysielania, vrátene GPS... Nič z toho priamo nepociťujeme! A predsa existujú - dôkazy vidíme každý deň!
Ďalším dôležitým údajom je, že Boh stvoril vesmír z ničoho. Nepotreboval žiadny stavebný materiál, ako je to v našom prípade. Keď chceme postaviť dom, potrebujeme betón, tehly, nosníky, krytinu, armatúry, vodiče a pod.
Boh na to, aby postavil Vesmír, aký ho poznáme, nepotreboval vôbec nič - len svoju vôľu. Táto vôľa je vlastne základom všetkého - hmoty, energie i nás. Všetká energia Vesmíru i všetka hmota Vesmíru pozostáva z vôle Boha.
Vesmír vznikol preto, lebo ho Boh chce, aby bol! Takto všetko má svoj pôvod aj príčinu v Bohu.
+!